A.P.A. (obligatory)

Advance Provisioning Allowance (A.P.A.) je iznos cijene chartera (prije popusta) koji plaća Klijent zajedno sa iznosom za najam broda koji uključuje gorivo i popratne troškove za brod i njegove gumenjake kao i za sve troškove luke, carine, troškove korištenja i druge dodatne troškove za jahtu, posadu, klijenta i goste tijekom cijelog perioda chartera.

A.P.A. je obavezna. Klijenta će nakon svakog kraćeg perioda savjetovati kapetan, u vezi isplate A.P.A. te će klijent ako preostali iznos bude nedovoljan, platiti kapetanu dovoljnu svotu novca zbog tekućih troškova da bi održao odgovarajući kreditni balans. Prije iskrcaja pred kraj chartera, kapetan će predstaviti Klijentu detaljni uvid u troškove sa što većim brojem računa koji potvrđuju trošak, a Klijent će platiti kapetanu preostali iznos za troškove ili će kapetan isplatiti Klijentu preostali nepotrošeni iznos. Troškovi za posebne zahtjeve ili opremu i/ili obalni prijevoz i/ili ekskurzije i/ili sve druge troškove koji se ne smatraju dijelom troškova jahte se mogu platiti kapetanu na brodu kao dio troškova chartera i/ili A.P.A.