Sigurnosni depozit i osiguranje depozita

Da biste unajmili plovilo, svaka charter kompanija će zahtijevati sigurnosni depozit prilikom chartera plovila. Ako prouzrokujete štetu, odgovorni ste do visine sigurnosnog depozita, a ako je šteta manje od nastale, prilikom iskrcaja ostatak novca će vam se vratiti na račun. Uvijek možete osigurati vaš depozit sa osiguravajućom kompanijom te platiti štetu koja uglavnom iznosi oko 10 % od vrijednosti sigurnosnog depozita. U oba slučaja, ako je nastala šteta, klijent je odgovoran do svote depozita.

Osiguranje sa učešćem u šteti pokriva charter i vlasnika plovila od bilo kakvog gubitka ili štete na plovilu. Uglavnom je osiguranje obavezno, ali ponekad je i po izboru da bi se smanjili troškovi osiguranja od ukupnog sigurnosnog depozita.

Ovo osiguranje ne pokriva:
• Vlastite ozljede ili vlasništvo (za charter ili goste)
• Štetu od treće strane (marine, ležajevi, svjetionici, okolina)
• Ne pokrivaju svi prizemljenja ili užad omotanu oko rekvizita (također pročitajte vašu policu osiguranja)
• Otkaz (vrijeme ili drugi razlog) – osiguranje sa učešćem u šteti pokriva razlike između plovila i operatora (molimo pročitajte vašu policu osiguranja)

Tiskarska napomena:ovaj tekst se tiska kod nas i dopušteno je kopirati ga samo ako jasno naznačite naše autorstvo negdje na istoj stranici zajedno sa linkom na našoj stranici.