Security deposit and deposit insurance

Przedsiębiorstwa czarterowe pobierają kaucję przy wynajmowaniu łodzi. W przypadku spowodowania jakichkolwiek szkód, ponoszą Państwo odpowiedzialność finansową do wysokości sumy kaucji. W zależności od dokonanych szkód, zostanie potrącona całość bądź część kaucji. W drugim przypadku pozostała część kwoty zostanie zwrócona na Państwa konto po zakończeniu użytkowania łodzi. Mogą się Państwo zdecydować na ubezpieczenie kaucji w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych i opłacenia odszkodowania wynoszącego przeciętnie około 10% sumy kaucji. W obu przypadkach, jeżeli dojdzie do wypadku, klient odpowiada za koszty poniesione do wysokości sumy kaucji.

Ubezpieczenie od udziału w wypadku i jakichkolwiek poniesionych przez to strat czy zniszczeń łodzi, pokrywa czarter oraz właściciel łodzi. Podstawowe ubezpieczenie jest obligatoryjne. Niekiedy opcjonalne staje się obniżenie kosztów ubezpieczenia o sumę depozytu.

Ubezpieczenie nie pokrywa:
• szkód własnych i mienia (czarteru i gości)
• uszkodzeń spowodowanych przez czynniki trzecie (Marinę, położenie, latarnie morskie, środowisko)
• przybijania do brzegu i zaplątania się liny wokół śruby napędowej (prosimy o zapoznanie się z treścią polisy ubezpieczeniowej)
• anulowaniu rezerwacji (ze względów pogodowych lub innych) – zwolnienie z obowiązku wypłaty odszkodowania (CDW – collision damage waiver) zabezpiecza przed poniesieniem kosztów związanych z jakąkolwiek naprawą (prosimy o zapoznanie się z treścią polisy ubezpieczeniowej)

Notatka publikacyjna:Niniejszy tekst został przez nas opublikowany. Zezwala się na jego kopiowanie pod warunkiem umieszczenia informacji o naszym autorstwie na tej samej stronie wraz z podaniem linka do naszej strony.