Security deposit and deposit insurance

Vsaka čarter agencija bo od vas pri najemu plovila zahtevala varščino. Če povzročite škodo, odgovarjate do višine varščine – depozita, če pa je škoda manjša od položene varščine, se vam bo ostanek denarja pri izkrcanju vrnil na vaš račun. Vašo varščino lahko vedno zavarujete pri zavarovalnici in plačate za škodo v višini približno 10% vrednosti varščine. V obeh primerih je klient, v kolikor je nastala škoda, odgovoren do vsote depozita.

Zavarovanje za primer škodnega dogodka pokriva najem in lastnika plovila pred kakršnokoli izgubo ali škodo na plovilu. Zavarovanje je obvezno, včasih pa je tudi na izbiro, da bi se od skupne varščine zmanjšali stroški zavarovanja.

To zavarovanje ne pokriva:
•tosebne poškodbe ali osebno premoženje (za charter ali goste)
•tškodo s strani tretje osebe (marine, ležaji, svetilniki, okolica)
•tvse prizemljitve ali vrv ovito okoli rekvizita (prav tako preberite vašo zavarovalno polico)
•tOdpoved (čas ali drugi razlog) – Zavarovanje za primer škodnega dogodka pokriva razlike med plovilom in operatorjem (prosimo, preberite vašo zavarovalno polico)

Tiskarska opomba:navedeni tekst se tiska pri nas, dovoljeno pa ga je kopirati samo, če na isti strani skupaj s povezavo na našo spletno stran jasno navedete naše avtorstvo.