Stručná historie o plachtění

Plachtění se kdysi používalo jako druh dopravy, k průzkumu a k boji. Expedice a obchod vytvořily silné a prosperující mořeplavecké národy. Holanďané byli prominentními obchodními námořníci, jejichž činnost byla příčinou vzniku nového trendu v 16. a 17. století. Plachtění se postupně stalo novou zábavnou činností, která se praktikovala pro radost. První lodě byl velmi praktické a používaly se pouze v klidných vodách v Nizozemí. Slovo “Yacht” bylo odvozeno od holandského slova “Jaght”, používané pro malou lehkou loď, kterou bylo snadné navigovat. Od té doby se myšlenka nového plachtění ujala v Nizozemí a brzo byla představena anglickému králi Charlesovi II a postupně se rozšířila do amerických kolonií.

Anglický král Charles II se dozvěděl o této nové aktivitě pro volný čas, když byl v Nizozemí exilu. PO svém návratu do Anglie Charles II dostal jako dárek od Holanďanů jachtu “Mary“, která podnítila anglické stavitelé lodí vylepšit design, aby jachta vypadala sportovněji. Následkem toho byly postavené dvě jachty “Catherine” and “Anne”, pro krále Charlese a jeho bratra. A tak zorganizovali první zaznamenaný závod dvou rekreačních jachet po Temži na trase mezi Greenwichem a Gravesendem a zpět.

Plachtění pro zábavu se stalo brzy velmi populární a oblíbené, což vedlo později k založení jachtařského klubu. První jachtařský klub vznikl v roce 1720 v Corku v Irsku. “The Water Club of the Harbour of Cork” (Vodní klub přístavu Cork), jehož záznamy zmizely 18. století a tak byl později znovu zřízen jako „The Cork Yacht Club” (Corkský jachtařský klub) v roce 1828. Je známý jako nejstarší jachtařský klub na světě.

V tomto období se v Anglii objevil další jachtařský klub “The Royal Yacht Club” (Královský jachtařský klub), který změnil, svůj název na královskou žádost na “The Royal Yacht Squadron” (Královská jachtařská eskadra). Brzy poté byl také založen “The Royal Thames Yacht Club” (Královský temžský jachtařský klub). Založení jachtařských klubů vytvořilo přelom ve světě plachtění, v designu a organizaci

Tento zcle nový příst se tal uznávaný mimo Britské impérium, což mělo za následek rostoucí trend mezi námořníky založit si nové kluby. “The New York Yacht Club” nejzavedenější jachtařský klub, založený podnikateli a obyvateli New Yorku. Na palubě jachty Jamese Cox Stevensna “Gimcrack” se setkalo devět jachtařů a rozhodli se založit organizaci pro víkendové závody a letní plavby. Je to nejstarší existující jutařský klub ve Spojených státech.

Popularizace plachtění pro radost se rychle rozšířilo, což se odrazilo na designu jachet a jejich preferencích. Nové materiály a inovovaný design udělalo tuto zábavnou aktivitu více vzrušující a kreativní. Nová zábava a soutěživý sport přítáhlo mnoho nadšensů plachtění a tak se zrodila nová forma rekreace.