Een korte geschiedenis van het varen

Vroeger vaarde men alleen om te worden getransporteerd, het maken van ontdekkingsreizen en het voeren van oorlog. Ontdekkingsreizen en handel waren de fundamenten voor grote zeevarende naties die rijk en machtig werden. De Hollanders waren belangrijke handelslieden en hun activiteiten zijn de oorsprong van een nieuwe trend in de 16de en 17de eeuw. Langzamerhand werd varen ook een activiteit voor entertainment, vaak gedaan voor het plezier. De vroegste vaartuigen waren erg praktisch in de beschermde wateren van Holland. Het woord “jacht” is ontstaan uit het Nederlandse woord “Jaght” dat werd gebruikt om deze kleine en lichte boten welke makkelijk konden bestuurd aan te duiden. Het idee van deze nieuwe vaaractiviteit vond zijn oorsprong in Holland en werd dus al gauw geïntroduceerd aan Karel II , Koning van Engeland, en vandaar uit spreidde het zich uit naar de Amerikaanse Koloniën.

Karel II van Engeland ontdekte deze nieuwe manier van ontspannen toen hij Holland was waar hij naartoe was verbannen. Toen het terugkeerde naar Engeland kreeg Karel II een jacht met de naam “Mary” als cadeau mee van de Hollanders. Dit was voor de Engelse scheepsbouwers een stimulans om hun ontwerpen te verbeteren met een meer sportieve benadering. Het gevolg was dat ze twee jachten bouwden voor Koning Karel en zijn broer: de “Catherine” en de “Anne”. Ze voerden de allereerste race tussen twee plezierjachten uit, op een racekoers tussen Greenwich en Gravesend, en weer terug via de Thames.

Al snel werd het varen voor plezier best wel populair en dit leidde weer tot meedoen voor het plezier en de oprichting van jachtclubs. De eerste jachtclub werd in 1720 opgericht in Cork, Ierland. “The Water Club of the Harbour of Cork” waarvan de records in de 18de eeuw verloren zijn geraakt, werd in later in 1828 heropgericht als “The Cork Yacht Club”. Het is de oudste jachtclub ter wereld.

In die tijd verscheen er nog een jachtclub in Engeland: “The Royal Yacht Club”, die op koninklijk verzoek haar naam veranderde in “The Royal Yacht Squadron”. Kort hierop werd de “The Royal Thames Yacht Club” opgericht. Het oprichten van jachtclubs betekende een keerpunt in de vaarwereld, het ontwerpen van jachten en vaarorganisaties.

Deze hele nieuwe benadering kreeg ook buiten het Britse Rijk erkenning met als resultaat een toenemende trend onder zeelieden om nieuwe clubs op te richten. “The New York Yacht Club” is de meest gerenommeerde jachtclub, opgericht door zakenlieden en bewoners uit New York. Negen zeelieden ontmoetten elkaar op het jacht “Gimcrack” van James Cox Stevens, en besloten een organisatie op te richten voor racen in het weekend en cruises in de zomer. Het is de oudste jachtclub in de Verenigde Staten.

Het populairder worden van de pleziervaart kreeg een nieuwe boost met als gevolg een andere benadering tot het ontwerpen van jachten en andere voorkeuren. Nieuwe materialen en innovatieve ontwerpen zorgde ervoor dat deze activiteiten spannender en uitdagend werden. Het nieuwe entertainment en de competitieve sport trok veel enthousiastelingen aan en een nieuwe vorm van recreatie was geboren.