Het anker uitwerpen

Iemand die een jacht of kleine boot bestuurd is verantwoordelijk voor de veiligheid van het vaartuig op de ankerplaats, en is tevens verplicht om de instructies te volgen van de concessiehouder en de bevoegde havenmeester. Op de ankerplaats moet de bestuurder van het vaartuig ervoor zorgen dat het vaartuig aan alle kanten en in alle weersomstandigheden ver genoeg ligt van de andere nabij gelegen vaartuigen. Buitenlandse boten en jachten die uit het buitenland komen aanvaren moeten de kortste route naar een haven voor internationaal zeeverkeer nemen en daar een vignet tonen.

Op de ankerplaats moet de dagsignalen en verlichting branden in overeenstemming met de "Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee".

Als u de ankerplaatsbepalingen niet kent, moet u contact opnemen met de bevoegde havenmeester via een VHF-kanaal, zoals aangegeven in de informatietabel van het Ministerie van Zee, Transport en Infrastructuur.

Op verzoek van iemand die een vaartuig bestuurd, zal de vertegenwoordiger van de concessiehouder of havenautoriteiten een speciale kaart tonen waarop de naam van de concessiegever en die van de concessiehouder of de havenautoriteit, het nummer van de kaart en de naam van de bevoegde persoon staan.

Kosten ankerplaatsen:

Typen ankerplaatsen:

Fisherman – deze zijn erg goed in rotsen, kiezels en zeewier. Als het vastleggen niet goed is, dan zijn dit de gebruikelijk ankerplaatsen. De havens hebben vaak rotsachtige bodems met een dunne laag modder.

Danforth – uitstekend in modder, zacht of hard, en erg goed in zand.

CQR – dit is een uitstekende ankerplaats in zand of modder, maar niet zo goed in zachte modder als Danforth.

Bruce – uitstekend in modder en zand, en er wordt beweerd ook erg goed in zeewier.