Minimale technische en veiligheidsapparatuur voor jachten die worden gecharterd

Tijdens de incheck-procedure moet u controleren of de apparatuur die essentieel is goed functioneert. Wij hebben een lijst gemaakt van alle artikelen die, volgens de Kroatische wet, altijd aan boord moeten zijn op een vaartuig dat wordt gecharterd:

Verzekeren van schepen en passagiers

Het vaartuig en de daarbij behorende apparatuur zijn uitgebreid verzekerd tegen elke schade aan de franchise voor het bedrag van de waarborg betaald tijdens het aan boord gaan. Het verzekerd tegen schade bij personen of derden. De verzekering dekt geen persoonlijk letsel aan boord, de schade bij aan boord gebrachte artikelen en ook niet de schade die expres werd toegebracht of door ernstige verwaarlozing is ontstaan.

In de meeste gevallen kunt u voor een extra waarborg kiezen waarmee in feite alle schade die tijdens het charteren (afstand doen van schade) wordt gedekt. De voorwaarden voor deze verzekering worden bepaald door de verzekeringsmaatschappij die e boot leveren, maar is meestal 7 á 12% van het bedrag van de waarborg voor de boot die wordt gecharterd.
Wij raden u aan om een extra verzekering bij de verzekeringsmaatschappij in uw land af te sluiten voor uw persoonlijke bezittingen, letsel of enkele andere zaken voordat u arriveert.

Navigatie-apparatuur

Bootapparatuur

Veiligheidsapparatuur

EHBO-kit

Vaartuigen langer dan 4,5 meter moeten volgens de wet een EHBO-kit met daarin het volgende artikelen aan boord hebben:

Als u geen EHBO-kit aan boord hebt, of de inhoud ervan niet goed is, kunt u een boete krijgen.

Gereedschap

Het gereedschap dient op één plek te liggen en idealiter uit het volgende te bestaan:

Reserveonderdelen