Het milieu - een duurzame ontwikkeling

Kroatië is erg trots op haar prachtige kust, de schoonheid van de zee en de diversiteit van de flora en fauna in zee. De bijzonder grillige kust en helder blauw water maken het een nautisch en toeristisch paradijs, een wereld van natuurwonderen. Dit is een van de weinig goed bewaard gebleven delen van de wereld.
Vijf van de acht nationale parken in Kroatië liggen aan de kust. Brijuni (in Istrië) en de Kornati Archipel (in het noorden van Dalmatië) en het eiland Mljet zijn gebieden die zwaar worden beschermd vanwege de wilde natuur en hun unieke natuurlijke karakteristieken. Naast de nationale parken, zijn er veel andere gebieden die op verschillende niveaus worden beschermd, zoals natuurparken (10), strikte reservaten (2), speciale reservaten, parkbossen en anderen.

De mensen in Kroatië zijn zich goed bewust van de rijkdom en uniekheid die te vinden is op hun eilanden, het water van hoge kwaliteit, de culturele en historische erfenis en tradities, en ze doen goed hun best om deze te beschermen. Een van de manieren om de natuur te beschermen, maar toch het toerisme te laten groeien, is het implementeren van programma’s van duurzame ontwikkeling. Vorig jaar ontvingen 121 stranden en jachthavens in Kroatië de Blauwe Vlag, symbool voor een goed bewaard gebleven en plezierig gebied. Deze prijs wordt uitgedeeld door de Foundation For Environmental Education in Europe. Het is een symbool van de kwaliteit van de natuurbeschermingsprogramma’s en top toerisme.

Kroatië is ecologisch gezien veilig en schoon, en we doen ons best om dat zo te houden. Duurzame ontwikkeling in toerisme impliceert verantwoordelijk gedrag van toeristen, maar ook de autoriteiten.

Copyright:deze tekst is auteursrechtelijk beschermd door ons, en mag alleen worden gekopieerd als u duidelijk op dezelfde pagina met een link naar onze website aangeeft dat wij de tekst in eigendom hebben .