De geschiedenis van Kroatië

Het is nog niet helemaal zeker waar de Kroaten vandaan komen, maar onze geschiedenis in dit gebied begint in de 7de eeuw. Tot die tijd waren dit Griekse en Romeinse koloniën die bijna allemaal werden vernietigd door de komst van de Avaren.

De nomadische stammen van de Kroaten vochten tegen de Avaren, versloegen hem en gingen hier wonen. Het gebied werd verdeeld in Pannonië en het Dalmatische graafschap, welke volledig onafhankelijk van elkaar functioneerden. In de 10de eeuw werden de twee gebieden samengevoegd onder de eerste Kroatische koning: Tomislav.

In die tijd was het koninkrijk erg machtig, en behield deze macht tot de 12de eeuw. In 1102 ging het een unie aan met Hongarije welke tot de 15de eeuw bleef bestaan. Toen werd het onderdeel van het Habsburgse Rijk. De daaropvolgende eeuwen was er voortdurend gevaar uit Ottomaanse hoek, en werden er veel veldslagen gevochten; veel middeleeuwse forten en stadsmuren stammen uit die tijd.

Nadat het gevaar uit het oosten was geweken, probeerde zowel Oostenrijk als Hongarije in de 19de eeuw hun taal en cultuur op te dringen in Kroatië; deze ononderbroken conflicten leidde uiteindelijk tot de moordaanslag op Frans Ferdinand in Sarajevo wat het einde inluidde van de monarchie en he startschot was voor de Eerste Wereldoorlog.

Kort daarna werd Kroatië onderdeel van de unie met Servië en Slovenië (het Koninkrijk van Joegoslavië). Kroatië verliet deze unie voor een korte tijd in 1941, maar werd er weer lid van in 1944, ditmaal als een socialistische staat in de communistisch Federale Volksrepubliek van Joegoslavië dat uit zes staten bestond.

Toen Kroatië haar onafhankelijkheid uitriep van de federatie leidde dit tot een oorlog met Servië (de Joegoslavische burgeroorlog, 1991 -1995), wat leidde to Kroatië als soeverein en democratisch land en het uit elkaar vallen van Joegoslavië. Dit was voor het eerst sinds 1000 jaar dat Kroatië een onafhankelijk land werd.