Park Krajobrazowy Lastovo

Zgodnie z informacjami podanymi przez Chorwacką Narodową Radę Turystyczną, członkowie Chorwackiego Parlamentu proklamowali archipelag Lastovo Parkiem Krajobrazowym. Składa się na niego 44 wyspy i wysepki łącznie z Lastovo będącą największa z nich i Sušac będącą najbardziej oddaloną. Z tego wynika iż ten park krajobrazowy obejmuje grupę wysp na zachód aż po wysepkę Bijelac, następnie na wschód wyspy Lastovnajci i Vrhovnajci wraz z towarzyszącym obszarem podmorskim.

Cały ten obszar charakteryzuje się bogatą tradycją i dziedzictwem kulturowy. Wyspy obfitujące w kulturalne i historyczne miejsca, rejony archeologiczne, środowiska roślin endemicznych i rzadkich tak samo jak i niezbyt licznie reprezentowanych gatunków zwierząt, lasów, raf oraz zróżnicowanego życia podmorskiego. Ten projekt ma pomóc walczyć z negatywnymi wpływami zbyt wielu gościna środowisko oraz niekontrolowanym rozwojem turystyki.

Wyspy zostały poddane ochronie pod kategorią parku krajobrazowego. Ta kategoria sugeruję ochronę naturalnego i częściowo kultywowanego środowiska o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Park Krajobrazowy Lastovo pozwala na aktywność, która nie może zagrozić ważnym czynnikom i wartościom tego obszaru.

Zużycie surowców naturalnych nigdy nie zostanie całkowicie powstrzymane, ale może dzięki kilku restrykcjom zostanie nieco zwolnione i nie zagrozi środowisku. Pomimo ekonomicznemu i turystycznemu wzrostowi na tym obszarze, ten projekt ma zachęcać do ochrony środowiska, tradycyjnej produkcji rolniczej oraz turystyce o charakterze nierasowym.

Projekt zawiera serię planów dla archipelagu. Jednakże, jednym z najważniejszych celów tego projektu jest rozwój turystyki, co pociąga za sobą organizację nowego rodzaju turystyczno-rekreacyjnej aktywności. To pomoże w przetrwaniu najbardziej interesujących miejsc na wyspie Lastovo i zachowaniu ich piękna oraz bogactwa.

Archipelag Lastovo jest znakomitym obszarem do żeglowania oferując wiele bezpiecznych stanowisk cumowniczych i kotwicowisk. Jednakże, użytkownicy jachtów, którzy dotychczas dowolnie cumowali przy archipelagu, będą teraz musieli ponieść opłatę. Wyspa sama w sobie jest wspaniałym miejscem z dużą dozą miejsc do zwiedzania. Jej południowa szeroka i głęboka zatoka, wraz ze Skrivena Luka, stanowi wspaniały schron, bezpieczny od wiatrów zachodnich i bora. Duża ilość bezpiecznych i pięknych zatoczek znajduje się także na zachodnim wybrzeżu Lastovo a reszta wschodniego wybrzeża wysepki Prežba, m.in. Jurjeva Luka stanowi wspaniałą ochronę przed wszystkimi wiatrami. Można tutaj również znaleźć kilka znakomitych przykładów piaszczystych plaż znajdujących się w dużej ilości ukrytych zatoczek okolicznych wysepek z najbardziej atrakcyjnymi Kopište i Saplun. Zatoka Zaklopatica, prawie całkowicie zamknięta przez małą wysepkę o tej samej nazwie, stanowi również bezpieczne miejsce do cumowania dla jachtów. Jest również znanym rajem dla nurków.

Od wszystkich gości spodziewamy się przyjaznego nastawienia do środowiska i odpowiedniego w stosunku do niego zachowania.

Wiele okalających wysp i wysepek jest niezamieszkałych i są uważane za oazę o nietkniętej ludzką egzystencją naturę oraz spokoju. Możemy przyczynić się do zachowania najważniejszych wartości tego archipelagu.