Croatia Charter - ADATVƒDELMI NYILATKOZAT

BOOKING PROCEDURE | BOOKING INQUIRY | CHARTER CONDITIONS

CroatiaCharter.com – ADATVƒDELMI NYILATKOZAT

A CroatiaCharter.com elkštelezett az …n adatainak vŽdelme mellett. Elkštelezettek vagyunk amellett is, hogy weboldalunkon a lehetÎ legjobb ŽlmŽnyt nyśjtsuk …nnek. Annak ŽrdekŽben, hogy fokozzuk ŽlmŽnyŽt weboldalunkon, bizonyos szemŽlyes adatokat šsszegyőjtźnk …nrÎl, amelyek seg’tsŽgŽvel tartalmunkat az …n ’zlŽsŽhez Žs igŽnyeihez igaz’thatjuk. KŽrjźk, olvassa el a kšvetkezÎ nyilatkozatot, hogy megŽrtse, weboldalunk haszn‡lata kšzben hogyan kezeljźk szemŽlyes inform‡ci—it. Ez a nyilatkozat idÎrÎl idÎre v‡ltozhat, ezŽrt idÎnkŽnt l‡togasson śjra ide.

Az adatvŽdelmi nyilatkozat haszn‡l—ink online adatvŽdelmŽt szolg‡lja. … ingyenesen l‡togathatja a CroatiaCharter.com weboldalait, szemŽlyazonoss‡g‡t felfednie nem szźksŽges, szemŽlyes adatot nem szźksŽges megadnia. Amennyiben …n szolg‡ltat‡saink haszn‡lata mellett dšnt, szźksŽges, hogy megadja szemŽlyes adatait, annak ŽrdekŽben, hogy foglal‡s‡t teljes’thessźk Žs a kŽrt szolg‡ltat‡st megszervezhessźk. Az …n szemŽlyes adatai biztons‡gban vannak. Biztos’tjuk …nt arr—l, hogy csak olyan inform‡ci—t győjtźnk šssze, amire szolg‡ltat‡sunk …n ‡ltal tšrtŽnÎ foglal‡s‡nak teljes’tŽsŽhez van szźksŽgźnk. Ebben a folyamatban csak azt az inform‡ci—t haszn‡ljuk, amit …n kšzvetlenźl rendelkezŽsźnkre bocs‡tott.

Itt szeretnŽnk bemutatni, melyek azok az indokaink, amelyek miatt inform‡ci— győjtŽsŽre kerźl sor, hogyan dolgozzuk fel ezeket, Žs milyen szintő vŽdelem alatt ‡llnak az …n szemŽlyazonos’t‡sra alkalmas adatai.

Adatok győjtŽse …nrÎl

• A CroatiaCharter.com csak abban az esetben győjt adatokat az …n szemŽlyazonoss‡g‡r—l Žs m‡s szemŽlyazonos’t‡sra alkalmas adatot, amikor …n śgy dšnt, hogy a k’n‡latunkban szereplÎ szolg‡ltat‡st v‡lasztja, amelyet kšvetÎen …nnek elÎleget kell megfizetni a szolg‡ltat‡s igŽnybevŽtelŽŽrt.
• Amikor …n a CroatiaCharter.com weboldal‡t l‡togatja, webszerverźnk automatikusan adatokat győjt az …n ‡ltal haszn‡lt sz‡m’t—gŽp IP c’mŽrÎl, bšngŽszÎje t’pus‡r—l, domŽn nevŽrÎl, hozz‡fŽrŽsŽnek idejŽrÎl, annak a weboldalnak a c’mŽrÎl, ahonnan hozz‡nk jštt, Žs az …n ‡ltal megl‡togatott weboldalainkr—l.. Ezeket az adatokat a weboldalak statisztik‡j‡hoz haszn‡ljuk fel, a website minÎsŽgŽnek fejlesztŽse ŽrdekŽben.

Mindezze azt mondjuk, webszerverźnk nem győjti az …n email c’mŽt vagy b‡rmely olyan inform‡ci—t, amely szemŽlyes azonos’t‡sra lenne alkalmas.

Az šsszegyőjtštt adatok haszn‡lata

SzemŽlyes adatait az al‡bbiak szerint haszn‡ljuk:
• az …n ‡ltal v‡lasztott szolg‡ltat‡s foglal‡si folyamat‡nak elind’t‡sa, hogy elÎzetes ‡rkalkul‡ci—nkat megkźldhessźnk …nnek, amit kšvetÎen …n megfizeti az elÎleget.
• a kiv‡lasztott szolg‡ltat‡ssal kapcsolatos relev‡ns anyagok Žs inform‡ci— kźldŽse az …n otthoni c’mŽre (t‡jŽkoztat‡s az śti cŽl elŽrŽsŽhez, voucher, …).
• szemŽlyes adatai tov‡bb’t‡sa annak a szemŽlynek, aki kšzvetlenźl …nnek fogja nyśjtani az …n ‡ltal lefoglalt szolg‡ltat‡st, mŽg a kiv‡lasztott szolg‡ltat‡s igŽnybe vŽtele elÎtt. Ezen kšzvetlen kapcsolat śtj‡n tudja …n a legjobban megoldani a szolg‡ltat‡ssal kapcsolatos minden dilemm‡t vagy fŽlreŽrtŽst.
• alkalmankŽnt t‡jŽkoztat‡st adjunk …nnek a k’n‡latunkban tšrtŽnt v‡ltoz‡sokr—l, speci‡lis aj‡nlatokr—l, friss’tett inform‡ci—kr—l Žs a website-unk nšvekedŽsŽvel kapcsolatos inform‡ci—kr—l.

Az ebben a nyilatkozatban nem eml’tett cŽlra nem fogjuk felhaszn‡lni az šsszegyőjtštt adatokat. Az …n szemŽlyes adatait a CroatiaCharter.com nem adja el, azokkal nem kereskedik, azokat nem adja bŽrbe vagy adja ‡t harmadik fŽlnek, hacsak ne szźksŽges a kiv‡lasztott szolg‡ltat‡s megval—s’t‡s‡val j‡r— folyamathoz.

Amennyiben …n nem k’v‡n t‡jŽkoztat‡st kapni a website-unkon bekšvetkezett v‡ltoz‡sokr—l, bejelentŽseket aj‡nlatainkr—l vagy m‡s prom—ci—s inform‡ci—t, ne habozzon errÎl bennźnket t‡jŽkoztatni. Miut‡n megkaptuk …ntÎl ezt a t‡jŽkoztat‡st, hamarosan elt‡vol’tjuk nevŽt a list‡nkr—l.

A CroatiaCharter.com csak abban az esetben fedhet fel szemŽlyes adatot, amikor b’r—s‡g errÎl dšnt, vagy amikor weboldalaink jogait vagy tulajdon‡t kell megvŽdeni, vagy amikor haszn‡l—ink vagy a nagykšzšnsŽg biztons‡g‡t kell megvŽdeni.

Az šsszegyőjtštt adatok biztons‡ga

A CroatiaCharter.com sz‡m‡ra fontos ez a nyilatkozat, Žs śgy vŽljźk, v‡llalatunk hitelessŽge att—l fźgg, az źgynšksŽg tevŽkenysŽge mennyire van šsszhangban ezzel a nyilatkozattal. EzŽrt a CroatiaCharter.com kźlšnšs gondot ford’t arra, hogy a haszn‡l—r—l šsszegyőjtštt adatok biztons‡gban Žs vŽdve legyenek a megsemmisźlŽstÎl, m—dos’t‡st—l, illetŽktelen hozz‡fŽrŽstÎl vagy b‡rmely visszaŽlŽstÎl. A kŽrdÎ’vek, levŽl őrlapok, foglal‡si kŽrelmekÉ feldolgoz‡sa magas szintő vŽdelemben rŽszesźl.

Sz‡m’t—gŽpes rendszerźnk olyan programokat haszn‡l, amelyek felismernek minden illetŽktelen hozz‡fŽrŽst az …n adataihoz, Žs ezt kšvetÎen gyorsan reag‡lnak.. Webszerverźnk magas szintő vŽdelmet kap az illetŽktelen hozz‡fŽrŽs (fizikai vagy elektronikus) ellen. Az …n adatait jelsz—val vŽdett, korl‡tozott hozz‡fŽrŽső szerverek t‡rolj‡k.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatását alkalmazza a weboldal használatának elemzésére. A Google Analytics sütiket (cookie) használ standard internet naplózás és látogatói viselkedés információk anonim gyűjtésére. Az Ön weboldal használatáról a süti által generált információ (az IP címet is beleértve) a Google-höz kerül. Ezt az információt használják fel a CroatiaCharter.com weboldal látogató általi használatának mérésére és statisztikai jelentések összeállítására.

A Google adatvédelmi irányelve itt olvasható: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Display hirdetés (remarketing)

Ez a weboldal a Google Display Advertising szolgáltatást implementálja és használja az Ön érdeklődési köreinek megjelenítéséhez a weben (remarketing). Az Önt érdeklő témák meghatározásához a Google sütik használatával követi az Ön viselkedését a weboldalakon.

Az Ön böngészőjéhez társított érdeklődési köröket a Google Hirdetések beállításainál tekintheti meg, törölheti vagy bővítheti, itt: http://www.google.com/ads/preferences/. Ez a leiratkozási mechanizmus is sütit használ, így ha böngészőjében törli a sütiket, akkor a leiratkozása nem marad meg. Annak érdekében, hogy egy böngésző tekintetében leiratkozása érvényben megmaradjon, használja a Google böngésző bővítményét, amely itt érhető el: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Mouseflow web elemző szolgáltatás

Ez az oldal a Mouseflow szolgáltatást használja. A szolgáltatás rögzítheti az Ön egérkattintásait, egérmozgásait, görgetési tevékenységét, valamint bármely szöveget, amit ezen a weboldalon begépel, a jelszó mezők kivételével. A Mouseflow nem gyűjt olyan személyes adatokat, amelyeket Ön nem önként ad meg ezen a weboldalon. A Mouseflow nem követi az Ön böngészési szokásait más website-okon, sem a jelszó mezőkbe beírt szöveget. A Mouseflow által összegyűjtött információt weboldalunk fejlesztésére, használhatóbbá tételére és helyes működésének monitorozására használjuk.

A szolgáltatás letiltását itt végezheti el: http://mouseflow.com/opt-out/.

Hogyan vesszźk fel …nnel a kapcsolatot?

A k’n‡latunkban szereplÎ szolg‡ltat‡s szok‡sos foglal‡si elj‡r‡sa, a kiv‡lasztott szolg‡ltat‡ssal kapcsolatos minden kŽrdŽssel vagy problŽm‡val egyźtt, az …n ‡ltal megadott elŽrhetÎsŽgen keresztźl tšrtŽnik (e-mail, telefon vagy fax).

T‡jŽkoztat‡s a ăKźldŽs ismerÎsnekÓ opci—r—l

KŽrjźk, figyelmesen olvassa el ezt a t‡jŽkoztat‡st. A CroatiaCharter.com ăKźldŽs ismerÎsnekÓ opci— haszn‡lat‡val …n elfogadja az al‡bbi szab‡lyokat Žs feltŽteleket. Amikor …n egy bar‡tj‡nak emailt kźld, a c’mzett rŽszŽre email Žrtes’tŽs kŽzbes’tŽsŽhez mi az …n ‡ltal megadott adatokat haszn‡ljuk, azaz a c’mzett nevŽt Žs az …n źzenetŽt. Ezt az emailt a felad— Žs a c’mzett kšzštti mag‡nlevelezŽskŽnt kezeljźk, az email tartalm‡t nem t‡roljuk.
Nem fedjźk fel a c’meket, hacsak ezt jogszab‡ly meg nem kšveteli vagy j—hiszemően śgy vŽljźk, ez a tevŽkenysŽg v‡lt szźksŽgessŽ azŽrt, hogy:
1. Megfeleljźnk a jogszab‡lyoknak vagy jogi elj‡r‡snak;
2. MegvŽdjźk a CroatiaCharter.com jogait Žs tulajdon‡t
3. MegvŽdjźk CroatiaCharter.com szemŽlyzetŽnek vagy a nagykšzšnsŽg szemŽlyi biztons‡g‡t vagy tulajdon‡t.

Ha a ăKźldŽs ismerÎsekÓ haszn‡latakor hamis email c’met ad meg vagy valaki m‡st szemŽlyes’t meg, akkor visszaŽlŽst kšvet el a CroatiaCharter.com email szolg‡ltat‡s‡val, ami az …n tags‡g‡nak tšrlŽsŽt eredmŽnyezi Žs az …n tevŽkenysŽgŽnek felder’tŽse rŽszekŽnt az …nrÎl t‡rolt adatok felfedŽsŽvel j‡rhat, ebbe beleŽrtve az …n sz‡m’t—gŽpe IP c’mŽt.

Az AdatvŽdelmi nyilatkozat m—dos’t‡sai

Az AdatvŽdelmi nyilatkozat Žs a FelelÎssŽg kiz‡r‡sa dokumentumokat idÎnkŽnt m—dos’thatjuk. Ezeket a m—dos’t‡sokat ezen a weboldalon, illetve a FelelÎssŽg kiz‡r‡sa oldalon jelen’tjźk meg, ezŽrt l‡togat—ink mindig tudni fogj‡k, milyen adatokat győjtźnk, azokat hogyan kezeljźk, Žs azokat milyen kšrźlmŽnyek kšzštt osztjuk meg m‡sokkal.