Anländer i Kroatien

RESER DOKUMENT

Pass : .Ange Kroatien behöver du ett giltigt identitetskort eller pass , beroende på internationella överenskommelser mellan länder

Visum :inresevisum till Kroatien utfärdas av ambassader och konsulat i Republiken Kroatien . Endast i undantagsfall kan viseringar fås vid Kroatiens internationella gränsövergångar .
Barnen måste vara registrerade i passet av en av sina föräldrar eller ha eget pass . Förlusten av pass eller annan ID-handling ska omedelbart rapporteras till närmaste poliskontor . De kommer att utfärda en officiell anmälan om förlust , så att du kan få ett nytt resedokument .

Tullformaliteter
Det finns inga tullavgifter för personliga tillhörigheter . Utländsk valuta kan importeras och exporteras fritt . Dyr professionell och teknisk utrustning bör deklareras vid gränsövergången .