Fördelar med motorbåtar

Fördelar för befraktning en motorbåtar :

Nackdelar för chartra ett motorbåtar :