Planering resvägar

Planera färdvägen ska vara lätt om du har en harmonisk besättning som har liknande idéer med dig om de platser som ska besökas . Kroatiska kusten och öarna erbjuder ett brett utbud för att besöka , de gamla städerna , de små kuststäderna , vackra stränder och dolda vikar . Fördelen är en mycket oländig kustlinje , vilket med tanke på den korta avståndet gör att varje dag du är på en annan ö utan alltför många timmar av navigering . När man sätter ihop resvägar uppmärksamma och förutse möjliga förankringar , marinor , bensinstationer och vindskydd , som du kommer att behöva i händelse av dåligt väder . När du chartra en båt med en professionell skeppare föredragen väg kan ordnas i förväg – skepparen kommer alltid planera din rutt enligt dina önskemål men också enligt de navigations funktioner och väderförhållanden . För besättning charter rutten nästan alltid definieras i förväg men kan skräddarsy för dig , med godkännande av kaptenen . Ha alltid i åtanke att kaptenen är en person som bär det fulla ansvaret för de ombordvarande och , följaktligen , har sista ordet , särskilt i situationer där väl etablerade vägar för säkerhets-eller väderförhållanden måste ändras . Om du har ytterligare frågor eller behöver hjälp med att planera rutten , vänligen kontakta oss . Vi kommer gärna råd och hjälpa till att planera din perfekta resa .