Fördelar med segelbåtar

Fördelar för chartra en segelbåt :

Nackdelar för chartra en segelbåt :