Skipper

Skipper är kapten på ett mindre fartyg . Han kör båten och håller den i ordning , tar hand om pappersarbetet i hamnar och marinor , överför fartyget från en småbåtshamn till en annan mellan privilegiebrev(om det behövs ) , och tar hand om gästerna . Han är där för att svara på deras frågor , föreslå färdväg och aktiviteter , och hjälpa dem med eventuella problem . Om det inte finns någon värdinna ombord , förbereder han ibland måltiderna och städar upp efter gästerna .

p Det är skeppare ansvar att möta gästerna och tar dem till båten(om det behövs ) , samt för att följa med dem ut båten till flygplatsen , buss- eller tågstationen , eller någon annanstans . För att hantera ett fartyg , är han skyldig att ha ett giltigt skeppare och en VHF- licens .

/ /< ! [ CDATA [